PAAM i R-Företagen

Vi lyckas inte alltid. Vår ambition råder det dock inga tvivel om. Vi vill vara raka och ärliga – med stark etik. Nu har vi även fått en professionell, objektiv bedömning utifrån. Det har resulterat i R-licens. Det innebär att vi är rekommenderat och ingår i R-företagen.

Det är en utmärkelse som vi är stolta över. Vi lägger stor kraft vid vår värdegrund. Vi anser det avgörande för vår och våra kunder och partners fortsätta framgång.