Tänk utanför boxen

Vi säger ofta att vår bransch (säkerhet) är väldigt konservativ. För att hitta nya lösningar ska vi tänka ”utanför boxen”.

Vem har uppfunnit denna ”box”? Och detta uttryck? Förutsättningen är att vi vet hur boxen ser ut! Tankesättet tror jag kan inskränka våra tankar. Och i många fall både förlama och fånga våra ideer i en rädsla att bryta mönster.

Sensmoralen blir därför att ”Skit i boxen”. Tänk i stället helt fritt utifrån önskvärt läge.

I vår värd är låssystem en “box”. Är låssystem ett optimalt sätt att skapa tillträde i en verksamhet? Kanske, kanske inte. Kanske är det tabu att säga någon liknande (i Sverige)?! Det finns trots allt uppenbara nackdelar med låssystem. Och uppenbara fördelar att bryta ner ett låssystem i mindre delar. Det kan skapa större flexibilitet, mindre leverantörsberoende och lägre kostnader. Hur många låssystem är det full kontroll på efter något år? Hur lätt är det att ändra i systemet? Har leverantören de bästa låsen över tid?

Är det egentligen en kostnadseffektiv hantering som önskas? Är det egentligen frihet i val av leverantör över tid som önskas? Är det egentligen frihet i omorganisation, ombyggnation och omstrukturering som önskas?

Utgå från önskvärt läge! ”Att få till ett fungerande låssystem över tid är stort – att ha kontroll på nycklarna är större!”

Det finns otaliga områden där önskvärt läge bör vara utgångspunkten! Tänk på det!