Vilka webbläsare går att använda?

Systemet är byggt för Internet Explorer, och det är med Internet Explorer som funktionaliteten är garanterad. Det har visat sig att Google Chrome även fungerar fullödigt. Webbläsarna blir mer och mer lika när det gäller hantering av data. Därför tror vi att det snart kommer att vara fritt valbart vilken läsare som används.

Posted in: Svenska