Hvad sker der hvis elektronikken ikke fungerer?

Det er altid muligt at åbne skabet med en nødåbningsnøgle. Hvis den interne kommunikation fungerer, vil alle hændelser også blive registreret. Eller kan de naturligvis ikke.
Alle data lagres så de kan flyttes hvis elektronikken skulle gå i stykker. Dette betyder at data som er gemt lokalt ikke forsvinder.

Posted in: Dansk

PAAM Systems - Always in sight