Hvad kan lysdioderne indikere?

Hver position kan vise farverne grøn, gul og rød. Desuden kan de lyse konstant eller blinkende. De nøglebundter man har rettighed til at tage indikeres med konstant grønt lys. Når et bundt er reserveret om X timer indikeres dette med blinkende gult lys, når reservationen er trådt i kraft indikeres det med konstant gult lys. Rødt lys indikerer et fejlplaceret nøglebundt, og blinkende rødt lys viser den korrekte position.

Posted in: Dansk

PAAM Systems - Always in sight