Vad händer vid avbrott i nätverkstrafiken?

Kommunikation mellan AXSOR och EAGLE är inte möjlig. AXSOR ger besked om att nätverkstrafiken ligger nere. Registreringar och ändringar som görs i AXSOR lagras för överföring när nätverkstrafiken upptas igen. Händelser i EAGLE lagras lokalt i anläggningen och sänds in till AXSOR när kommunikationen återupptas.

Posted in: Svenska