Vilka larmindikeringar är möjliga att få?

Vi börjar med EAGLE. I anläggningen går det att få larmindikation för:

  • öppen dörr
  • inaktivitet
  • inbrott
  • obehörigt uttag
  • överskridet samtidigt antal uttagna objekt
  • strömbortfall

Dessa larm går även att skicka ut på fyra separata larmslingor till ett externt larmsystem eller annan utrustning direkt från anläggningen. Alla larm kan föregås av varningssignaler och samtliga går att ställa in tidsangivelser för med hjälp av parametrar. Det går dock inte att få larmindikationer för “icke-händelser” i en anläggning så som icke-uttag eller icke-återlämning.

I AXSOR går det att välja vilka händelser från EAGLE som skall generera indikationer av något slag. Dessa kan visas i systemet, men även sändas ut via sms eller e-post. Det gäller inte bara larm, utan samtliga händelser. AXSOR ger vid sidan av händelser i EAGLE även möjlighet till larmindikationer för bland annat:

  • nätverksavbrott
  • icke uttagna knippor
  • icke återlämnade knippor

Givetvis går det att indikera mycket. Har du någon ytterligare specifik fråga så är du välkommen att höra av dig.

Posted in: Svenska