Elektroniska skåp
Slider
PAAM-axsor-logo

AXSOR är plattformen där allt som berör din nyckelhantering styrs och kontrolleras. Det är framtidens lösning som gör att du kan känna ett lugn i vardagen.

Du kan sätta upp regler för nästan allt som rör din nyckelhantering. Istället för att kontinuerligt behöva göra manuella kontroller är det möjligt att sätta upp meddelanden. Detta innebär att du blir uppmärksammad när det finns behov av någon åtgärd, vilket gör att du inte behöver göra manuella statuskontroller.

Du får alla svar i systemet. Du får en nyckelhantering på en helt ny nivå. Allt styrt direkt från din webbläsare.

SNABB ÖVERBLICK

Få en snabb överblick av systemets status. Se hur många uttagna Objekt det är per dag, vecka eller år. Hur ofta används systemet? Allt finns, bara ett knapptryck bort.

I AXSOR finns oändliga möjligheter

I AXSOR finns det många saker att kontrollera, se och göra. Det är upp till dig hur mycket information du behöver eller önskar att se. Välj att endast använda grundläggande spårbarhet kring vem som har vilket Objekt vid en viss tidpunkt eller använd AXSOR till att hitta Adresser med kartfunktionen, skicka Meddelande för Aktiviteter som inte är utförda eller Reservera ett Objekt. Det finns nästan obegränsat med möjligheter.

Om det visar sig att du är i behov av ytterligare funktioner går det att integrera AXSOR, eller så kanske vi utvecklar den nya funktionen.

Kvittera larm

Olika begränsningar och inställningar kan ställas in för att du ska få Varningar och Larm som du önskar uppmärksamma. När de dyker upp, kontrollera vad som hänt och efter att åtgärd vidtagits kan du enkelt kvittera Larmet. All information finns kvar i systemet men nu kan du fokusera på nya Händelser.  

Var kan jag hitta uttagna objekt?

Alla uttagna Objekt visas i en listvy under Kontrollera, men du kan även titta direkt in i en EAGLE-anläggning. Förutom att du ser vilka Objekt som är uttagna, kan du se vilka Objekt som är Reserverade eller som ännu inte administrerats. 

Kvittenshantering

Gör en Kvittens genom att välja mottagare och lägg sedan till Objekt till Kvittensen. Enkelt. Och givetvis finns det möjlighet att ha olika återlämningstider för olika Objekt i samma kvittens. 

Gör kvittenshanteringen enklare

Istället för att skriva ut Kvittenser på papper är det möjligt att signera direkt i AXSOR på en signeringsplatta. Detta sparar både tid och miljön. Det är också möjligt att identifiera mottagaren genom att scanna körkort eller annan ID-handling med hjälp av en scanner.

AXSOR Installation

AXSOR installeras på en server som vanligtvis driftas av er organisations IT. Om ni av någon anledning inte har möjlighet till att installera på er egen server kan PAAM erbjuda att drifta systemet åt er, s.k. Hosting. Servrarna som erbjuds finns inom EU.

F.A.Q